Hyhkyn koulu

Hyhkyn koulu koostuu kahdesta erillisestä puisesta koulurakennuksesta, Rakennus 1:stä  ja Rakennus 2:sta. Entinen päärakennus, rakennus 1 valmistui alunperin 1903 (Lars Sonck) ja sai nykyisen ilmeensä Arvid Männistön suunnittelemassa korotuksessa vuonna 1928. Rakennus 2 valmistui vuonna 1912 opettajien asuinrakennukseksi Heikki Tiitolan suunnitelmien mukaan. Rakennukset ovat asemakaavalla suojeltuja.

Koulurakennukset ovat oleellinen osa Hyhkyn alueen historiaa ja tärkeät koko kyläyhteisölle. Koulutoiminnan jatkumisen mahdollistaminen ja rakennusten rakennushistoriallisten erityispiirteiden säilyttäminen ovat olleet perusparannuksen suunnittelun lähtökohtina. Perusparannus on ollut kattava sekä kaikki tilat ja tekniikan täydellisen uusimisen sisältävä. Rakennuksessa tehtiin käytettävyyttä, esteettömyyttä ja monikäyttöisyyttä painottavia muutoksia yhteistyössä käyttäjän, tilaajien ja viranomaisten kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella.