Pääkirjasto Metso

Arkkitehtitoimisto Raili ja Reima Pietilän suunnittelema, vuonna 1986 valmistunut pääkirjasto Metso on kansainvälisesti merkittävä arkkitehtoninen kokonaisuus, joka käsittää varsinaisen rakennuksen lisäksi myös rakennusta varten suunnitellut kiinto- ja irtokalusteet.

Rakennuksen peruskorjaukseen oli useita syitä: alkuperäisen, 40 vuotta vanhan tekniikan täydellinen uusiminen moderneja vaatimuksia vastaavaksi, toiminnan laajentuminen uusiin tiloihin ja kirjastotoiminnan muuttuneet vaatimukset. Kirjastotoiminta on yhä enenevissä määrin muuttunut kirjojen säilytyksestä ja lainaamisesta monipuoliseksi, kansalaisten avoimeksi kohtaamis- ja viihtymispaikaksi.

Pohjakerroksen tilamuutoksissa, Muumimuseon ja Kivi-museon tyhjentyneet tilat otettiin kirjaston luento-salikäyttöön. Uudet luentosalit koottiin kokonaan uudeksi arkkitehtoniseksi kokonaisuudeksi pyöreän, lasiseinäisen aulan ympärille. Pohjakerrosten varastotiloja laajennettiin ja kerrokseen luotiin uusia tiloja henkilökunnalle, mm. työpistetiloja sekä henkilöstökahvila.

Pääkerroksen tilamuutoksissa yleisötiloja uudistettiin periaatteella ”enemmän hyvää tilaa asiakkaille”. Erityisesti uudistettiin aulaan liittyviä tiloja sekä lainausosaston tila- ja kalustejärjestelyjä. Henkilökunnan takatyötilojen toiminnallisuutta järjesteltiin uudestaan muuttuneiden prosessien mukaisesti ja alueelle luotiin kokonaan uusi monitilamallin mukainen työpisteympäristö.

Parvikerroksessa entisten luentosalien paikalle rakennettiin uusi lehtienlukusali. Uusi lehtienlukusali avattiin uudella lasiseinällä osaksi aulakahvilaa.

Suunnitteluun kuului myös erillisenä toimeksiantona tilojen sisutussuunnittelu. Uudet kiintokalusteet on rakennuksen perinteitä kunnioittaen yksilöllisesti tähän tilaan suunniteltuja. Myös rakennuksen esteettömyyttä on parannettu peruskorjauksen yhteydessä. Peruskorjauksen jälkeen toimistomme on suorittanut vuosittain täydentäviä ylläpitäviä muutostöissä tiloissa: mm. omalainausautomaattien alue, infopisteen muutostyöt, nuorten osaston sisustus, musiikkiosaston bänditila ja esiintymisalue ja useita akustiikan parannusprojekteja.