RUK Päärakennuksen peruskorjaus

Hankkeeseen kuului Jac Ahrenbergin vuonna 1897 valmistuneen päärakennuksen ja siihen liittyvän vuonna 1832 C.L. Engelin suunnitteleman maneesirakennuksen peruskorjaus ja perusparannus. Rakennukset korjattiin 1960-61 arkkitehtien Karjaoja ja Kasanen suunnitelmien mukaan, jolloin mm. rakennettiin uusi nivelosa rakennusten välille ja Maneesi laajennettiin ja muutettiin kaltevalattiaiseksi juhlasaliksi.

Uudessa korjauksessa säilytettiin eri aikakausien kerrostumat, samalla kun rakennuksen tekniikka modernisoitiin täydellisesti. Kasarmitoimintaa kehitettiin käyttöterveellisyyden ja toiminnallisuuden näkökulmasta, mm. rakentamalla erilliset maastovarusteiden kuivaustilat sekä modernit joukkuevarastot ja telttojenkuivausrakennus.

Juhlatilana toimiva Maneesi perusparannettiin vanhaa henkeä kunnioittaen. Talon uudet ilmanvaihtokonehuoneet rakennettiin vaativissa olosuhteissa rakennuksen alle, jotta historiallisen rakennuksen ulkonäkö säilyi mahdollisimman muuttumattomana.