Sandbergin talo

Vanha kauppiastalo palautettiin alkuperäiseen rakentamisajankohtansa vuosien 1882-1887 asuun. Korjaustyö käsitti kadunpuoleisten julkisivujen korjaustyöt, julkisivujen aukkomuutokset ja vanhojen parvekkeiden palauttamisen. Sandbergin talo on suojeltu asemakaavalla, jonka mukaan kyseessä on ”rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas sekä kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus”