Svenska Gården

Uudisrakennus päiväkodiksi ja esiopetuksen tiloiksi. Tontin rajallinen tila ja olemassa oleva vanha rakennuskanta teki kohteesta haastavan.

Uudisrakennuksen yhteydessä varmistettiin päiväkodin ja pihan liittyminen toisiinsa. Tilaratkaisuilla varmistettiin etteivät koulun ja iltapäivätoimintojen liikenne risteä päiväkodin liikenteen kanssa.

Rakennuksen muuraus suunniteltiin omaleimaiseksi ja uudisrakennukselle persoonallisuutta antavalle. Ideana on, että muuraus liittää rakennuksen olemassa olevaan rakennukseen.