TAMKin Kuntokadun kampuksen B-, G- ja H-siivet

Hankkeessa toteuttiin G-siiven uudisrakennukseen kirjasto, opetuskeittiöitä, ravintoloita, auditorio, toimisto- ja hallintotiloja. Lisäksi H-siiven opetustilat peruskorjattiin. B-siipeä laajennettiin peruskorjauksen yhteydessä ravintolatoiminnalle sopivaksi.

H-siivestä tehtiin yhdyskäytävä Kuntokadun ylitse muihin TAMKin rakennuksiin.

Peruskorjatut tilat ovat pääsääntöisesti 1970-luvun alusta. Yhdistettiin paremmin olemassa oleviin rakennuksiin ja kampusta tiivistettiin. Ravintolat ja opetustilat toimivat synergiassa esim. tilaisuuksien järjestelyissä. Tiloista pyrittiin tekemään mahdollisimman muuntuvia erilaisiin tilanteisiin.