TTY Sähkötalo tilamuutokset

Tampereen Teknillisen Yliopiston Sähkötalon H ja G-osien peruskorjaaminen yliopiston tietohallinnon tiloiksi. Uudistetut tilat suunniteltiin monitilamalli-periaatteella vastaamaan uusien opetus-, laboratorio- ja toimistoympäristöjen vaatimuksia.