Toimistomme on erikoistunut vaativaan restaurointi- ja korjausrakentamiseen, uudis- ja täydennysrakentamiseen sekä asemakaavoitukseen.

Pääosa hankkeistamme on julkisia rakennuksia. Olemme vuosien varrella kehittäneet vahvan rutiinin käyttäjien tarpeiden arviointiin ja kuunteluun. Meillä on valmiudet hoitaa projektit tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheesta toteutussuunnitteluun. Suunnittelu tehdään tietomallintamalla tilaajan vaatimusten mukaisesti.

Kehitystyöllä olemme pystyneet varmistamaan hyvän laadun ja tehokkaan toiminnan. Painotamme toiminnassamme seuraavien osa-alueiden laatutekijöitä:

  • arkkitehtuuri

  • asiakaslähtöisyys

  • taloudellisuus

  • aikataulut

  • ekologisuus

  • toiminnan tehokkuus

  • mallinnustekninen osaaminen

Toimistossa on laajan korjausrakentamiskokemuksen kautta muodostunut hyvä käsitys siitä millaiset ratkaisut johtavat ajallisesti kestäviin ja helposti huolettaviin ratkaisuihin.
Arkkitehtitoimisto Forssi Oy noudattaa EU:n tietoturva-asetusta.